Hall OF Fame

We would like to thank all our contributors through this hall of fame for making a responsible disclosure of the vulnerabilities and their contribution to enhance our security.

2022

 • Samprit Das
 • Xin-Yue, Song
 • Arik Alfiki
 • Amgad Esam
 • Tyler Draughn
 • Yash Devkate
 • Hoang Quoc Thinh
 • Prashant Gupta
 • Prathamesh Surekha Prakash Pawar
 • Samar Ahmed
 • Abhijit Shinde
 • Saranya N
 • Miguel Santareno

2021

 • Gourab Sadhukhan
 • Arif Firdaus
 • Arpit Sharma

2020

 • ABRAR AHMAD
 • Suraj Waghmare
 • Malkit Singh
 • Hoang Quoc Thinh
 • Avram Marius Gabriel
 • Sarthak Goyal
 • Mohamed Saqib C
 • Mayur Mistry Blackhat
 • Abhishek Shroti
 • Vaibhav Joshi
 • Zeel Chavda

2019

  • Zishan Ahamed Thandar
  • Michele Romano
  • Hoang Quoc Thinh
  • Gaurav Popalghat
  • Akash S Pawar
  • Shahrukh Iqbal Mirza
  • Shail Shah
  • Shitesh Sachan
  • ILYASS RAHMANI
  • Okan YILDIZ
  • Akash Shersingh Pawar
  • Jan Kopriva
  • JOBY Y DANIEL
  • Irwan Kusuma
  • Omur Ugur
  • Maxim Prokopovich
  • Shivanand Jha

2018

  • Swapnil Jain
  • Syed Sohaib Karim
  • Dinesh Manoharan
  • Jithin D Kurup
  • PRASHANT B.S
  • Hanan Shakeel
  • Manh Pham Tien
  • Akash Labade
  • Kalyan Jamjam
  • Suyog Palav
  • Raviraj Rao
 • Ipsita Subhadarshan Sahoo & Nikhil Sahoo
 • Sanyam Chawla
 • Shankar Acharya
 • Dhiyaneshwaran Balasubramaniam
 • Osama Alaa Hamza
 • Ketan Madhukar Mukane
 • Neel Vishwakarma
 • Kunal Bahl
 • Sumit Sahoo
 • Muhammad Aurangzaib

2017 and Before

 • Baba Fakruddin C
 • Vasim Shaikh
 • Vikash Chaudhary
 • Wai Yan Aung
 • Sayantan Bera
 • Akbar
 • Sreedeep.Ck Alavil
 • Pal Patel
 • Cyriac
 • Mohamed Sayed Mahmoud Mohamed
 • Shubham Raj
 • Hardik Patel
 • Omkar Avasthi
 • Sanehdeep Singh
 • Mugees Ahmed
 • Owais
 • Milan Solanki
 • Fedy Weslati
 • Abdul Wasay
 • Krishnendu Paul
 • Dan McInerney
 • Ankush Silhi
 • Hammad
 • Perez Sebastian
 • Muhammad Mudassar Yamin
 • Rohit Patil