Hall OF Fame

We would like to thank all our contributors through this hall of fame for making a responsible disclosure of the vulnerabilities and their contribution to enhance our security.

2019

 • Zishan Ahamed Thandar
 • Michele Romano
 • Hoang Quoc Thinh
 • Gaurav Popalghat
 • Akash S Pawar
 • Shahrukh Iqbal Mirza
 • Shail Shah
 • Shitesh Sachan
 • ILYASS RAHMANI
 • Okan YILDIZ
 • Akash Shersingh Pawar
 • Jan Kopriva
 • JOBY Y DANIEL

2018

  • Swapnil Jain
  • Syed Sohaib Karim
  • Dinesh Manoharan
  • Jithin D Kurup
  • PRASHANT B.S
  • Hanan Shakeel
  • Manh Pham Tien
  • Akash Labade
  • Kalyan Jamjam
  • Suyog Palav
  • Raviraj Rao
 • Ipsita Subhadarshan Sahoo & Nikhil Sahoo
 • Sanyam Chawla
 • Shankar Acharya
 • Dhiyaneshwaran Balasubramaniam
 • Osama Alaa Hamza
 • Ketan Madhukar Mukane
 • Neel Vishwakarma
 • Kunal Bahl
 • Sumit Sahoo
 • Muhammad Aurangzaib

2017 and Before

 • Baba Fakruddin C
 • Vasim Shaikh
 • Vikash Chaudhary
 • Wai Yan Aung
 • Sayantan Bera
 • Akbar
 • Sreedeep.Ck Alavil
 • Pal Patel
 • Cyriac
 • Mohamed Sayed Mahmoud Mohamed
 • Shubham Raj
 • Hardik Patel
 • Omkar Avasthi
 • Sanehdeep Singh
 • Mugees Ahmed
 • Owais
 • Milan Solanki
 • Fedy Weslati
 • Abdul Wasay
 • Krishnendu Paul
 • Dan McInerney
 • Ankush Silhi
 • Hammad
 • Perez Sebastian
 • Muhammad Mudassar Yamin
 • Rohit Patil
Get Training